Warszawska Jesień - koncert zespołu HAND WERK

19:30

Koncert w ramach 64. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”


Program

Luís Antunes Pena Tracking Noise #4 *

Kuba Krzewiński Incorporate No. 3 ** (zamówienie Warszawskiej Jesieni)

Sabrina Schroeder He Cuts Snow *

SukJu Na sngw *

Manos Tsangaris Tafel 1 („Wieser’s Werdetraum”)

* pierwsze wykonanie w Polsce


Wykonawcy

HAND WERK

Jan Wroński projekcja dźwięku


Na tegorocznej Warszawskiej Jesieni zwracamy uwagę na muzyczne formy nienarratywne i obiektowe, skłaniające bardziej do bycia wśród dźwięków niż podążania za ich przebiegiem. Tak jest na koncercie przywołanej już grupy HAND WERK, rozszerzającej dźwiękowość o brzmienia obiektów fonicznych i „przedmiotów elektronicznych” w utworach autorstwa Kuby Krzewińskiego, Luísa A. Peny, Sabriny Schroeder, SukJu Na i Manosa Tsangarisa.


Bilety

Online 
www.biletomat.pl

W miejscach koncertów 
- na godzinę przed koncertami


Warszawska Jesień

64. Międzynarodowy Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” 

Tegoroczny festiwal Warszawska Jesień zanurza się w przestrzeni i czasie. W dźwiękach, znakach symbolach. Pozwala doświadczyć ich złożoności, różnorodności, niejednoznaczności i polifoniczności.

Wrzuceni na głęboką wodę, pozornie nie tylko tracimy na wadze, ale także gubimy się. Wtedy przychodzi do nas jednak czucie intensywne i głębokie. Realne jak dotyk. Zanurzeni w przestrzeni, doznajemy jej niczym rozchodzących się kręgów na wodzie: od słyszenia wewnętrznego, cielesności, przez odwiedzanie pomieszczeń wypełnionych dźwiękami, po odbiór odgłosów ulicy i miasta. Świat rozbrzmiewa w wielu punktach naraz. Zanurzenie w czasie rodzi nieustanne „teraz”. Słyszymy echa życia publicznego, piętrzących się komunikatów informacyjnych, przychodzi do nas historia z jej momentami węzłowymi, formatywnymi wydarzeniami społecznymi.

Na 64. Warszawską Jesień składają się koncerty, formy operowe i okołooperowe, spektakle muzyczne, instalacje, performanse, działania w przestrzeni publicznej, spotkania z artystami, warsztaty kompozytorskie i audycje Festiwalowego Radia Internetowego. Prezentujemy: ponad 60 kompozytorek, kompozytorów, autorek i autorów ze specjalną obecnością na Festiwalu Elżbiety Sikory, Ash Fure i Krzysztofa Knittla; 31 prawykonań i premier, z czego 18 dotyczy utworów przez Festiwal zamówionych i ulokowanych w trzech festiwalowych nurtach: głównym, Warszawskiej Jesieni Klubowo i Małej Warszawskiej Jesieni; a także wydarzenia mające status towarzyszących tegorocznemu Festiwalowi.

https://warszawska-jesien.art.pl/2021/strona-glowna
Galeria

Nadchodzące wydarzenia

Wszystkie wydarzenia