Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Inspektorem danych osobowych w ZPSM Nr 1 w Warszawie jest:

Ewa Felińska +48 604 270 401