Budowa roku 2020 / Nagroda

Nowa Miodowa z nagrodą Budowa roku 2020 (nagroda I stopnia) / Obiekty kultury, nauki i oświaty (Grupa IV)

Konkurs jest organizowany corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny powołany przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa spośród członków Związku oraz instytucji współorganizujących i sponsorujących.

Więcej informacji tutaj.

Galeria

Nadchodzące wydarzenia

Wszystkie wydarzenia